alarm دوشنبه 4 بهمن 1400 - 04:14

Monday 24 January 2022 - 04:14 alarm

alarm الإثنين 20 جُمادى الآخرة 1443 - 04:14

لیست مواد ژنی وارداتی

جهت ارتقاء پتانسیل ژنتیکی و تنوع ژنی دامهای اصلاح شده کشور، ایستگاههای تولید کننده مواد ژنی، دامداران، اتحادیه و یا تعاونیهای دامداران که مبادرت به انجام عملیات اصلاح نژادی (ثبت مشخصات و رکوردگیری) می نمایند می توانندمطابق با ضوابط و دستورالعمل فنی نسبت به واردات مواد ژنی اقدام نمایند که پس از صدور مجوز واردات و ورود آنها به گمرکات کشور جهت قیمت گذاری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده و پس از تست باروری و دریافت فایل ژنوتیپ نشانگرهای اسنیپ مجاز به توزیع در کشور خواهند بود. لذا به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی به ذیفنعان، لیست مجوزهای توزیع و نامه قیمت گذاری سازمان حمایت به تفکیک تاریخ، نوع ماده ژنی، شرکت وارد کننده و کمپانی مربوطه به شرح فایلهای ذیل بارگذاری گردیده است.

remove_red_eye 2618


مدارک موردنیازجهت واردات وصادرات دام وموادژنی

با عنایت به مصوبه کمیته صادرات و واردات مواد ژنی این مرکز در صورتجلسه شماره3 حداکثر ظرفیت صدور مجوز واردات متناسب با ظرفیت پروانه بهرداری به نام متقاضی بوده و در هر پروفرمای واردات دام سبک حداکثر 2000 راس و دام سنگین حداکثر 1000 راس در هرپارت موافقت می گردد و پارت های بعدی پس از اعلام وصول و تایید کارشناس مجوز داده خواهد شد بدیهی است شرکت یا انجمن نژادی تامین کننده دامها در کشور مبدا و پارت های بعدی پس از اعلام وصول وتایید از نظر ارزیابی های ژنتیکی باید مورد تایید مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور قرار گیرد. و همچنین تقاضای واردات شرکتهایی که یک نوبت مجوز دریافت نموده اند منوط به انجام کلیه تعهدات نوبت اول آنها می باشد.

ضوابط فنی وشرایط واردات موادژنی دام سنگین براساس پروف اپریل2020.

  • مجوز توزیع اسپرمهای وارداتی گاو:

از BBG BEL توسط تعاونی وحدت 1400/2/19

از BBG BEL توسط تعاونی وحدت 1400/2/7

ازevolutionتوسط شرکت زرژن البرز 1400/2/7

ازSemexتوسط شرکت آسیاپارس اسپاد 1400/01/16

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 99/3/12

از semex توسط اتحادیه دامداران استان اصفهان 99/3/12

از Shore Genetic توسط شرکت پویاژن 99/3/12

از Masrerin Genetic توسط شرکت هاده های دامی جاهد 99/3/12

از cogent GBRتوسط شرکت نهاده های پاکدشت امینی

از ALL total توسط شرکت آسیا پارس اسپاد 1399/01/27

از CRV DUE توسط شرکت تکنوژن 1398/11/26

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/28

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از AI total توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از AI Total توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از Glazتوسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

اعلام قیمت فراورده های وارداتی شرکت زرژن البرز1398/10/18

از wws توسط شرکت کالاژن 98/8/11

از WWS توسط تعاونی گاوداران استان تهران 1398/8/11

از Ai Total توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 98/07/07

از Ai.Total توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان98/07/07.

از WWS توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/6/23

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/6/20

از Alta  توسط شرکت نهاده های دامی جاهد  98/6/20 

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/6/20

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/5/8

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/5/8  • قیمتهای اسپرمهای وارداتی اعلامی سازمان حمایت:

توسط نهاده های دامی جاهد  1400.09.23.

توسط کشت و صنعت آوین دشت 1400.9.22.

توسط اتحاده گاوداران صنعتی خراسان رضوی مورخ1400.8.11. 

توسط شرکت کشت و صنعت اوین دشت مورخ1400.7.19

توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی و دامداران استان قزوین مورخ 1400.6.27.

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 1400.6.27.

توسط شرکت زرژن البرز  مورخ 1400.6.27.

توسط شرکت روکت اینتر نشنال  مورخ 1400.6.24.

توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی و دامداران استان قزوین  مورخ 1400.6.17.

توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوین مورخ 1400.6.17.

توسط تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت مورخ1400.6.17.

توسط شرکت زرین هیو  مورخ 1400.6.13.

توسط شرکت زرین هیو  مورخ 1400.6.12.

توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوین مورخ 1400.5.24.

توسط شرکت کشت و دام فضیل  مورخ 1400.5.24.

توسط تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت  1400.5.23 .

توسط شرکت آسیا پارس اسپاد مورخ 1400.5.20.

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد مورخ 1400.3.19.

توسط شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان99/02/13

توسط شرکت وارداتی درمان گستر فرزانگان99/02/13

توسط شرکت وارداتی پویاژن1399/02/03

توسط شرکت پاکدشت امینی1399/01/16

از ALL total توسط شرکت آسیا پارس اسپاد 1399/01/06

از CRV DUE توسط شرکت تکنوژن 1398/11/26

توسط شرکت تعاونی وحدت1398/11/26

وسط اتحادیه دامداران قزوین1398/11/06

توسط شرکت دام گستر پیشگام 1398/11/05

توسط شرکت زرژن البرز 1398/10/18

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 1398/10/15

توسط شرکت زرژن البرز 1398/10/10

توسط شرکت وارداتی تکنوژن 1398/10/08

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/9/6

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 1398/09/18

توسط شرکت زرژن البرز 1398/09/17

توسط شرکت زرژن البرز1398/08/29

از www توسط شرکت کالاژن 98/8/11

از St Genetic توسط شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان 98/07/29

توسط شرکت کشت و صنعت کالاژن1398/08/23

توسط شرکت زرژن البرز 1398/06/30

توسط شرکت کشت و صنعت کالاژن 1398/6/23

از Alta  و WWS توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/06/05.

از WWS توسط تعاونی گاوداران استان تهران 98/06/30.

از Coopex توسط شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی گنبد و حومه 98/03/22

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/3/22
فرم اظهار شده توسط وارد کنندگان جهت محاسبه کالاهای وارداتی


شماره ثبت سفارش 


شماره Invuice


شماره پروفرما 


مبلغ ارزی Invuice


مبلغ C.F.R پروفرما


مقدار کالا 


نام کالا


واحد کالا 


نام ارز


شماره اعتبار اسنادی :


کشورفروشنده 


تاریخ گشایش اعتبار :


کشور مبداء


شماره پروانه سبز گمرکی :


گمرک مقصد:


تاریخ ترخیص :میزان و نحوه مبالغ انتقالی جهت خرید کالای وارداتی


ردیف

تاریخ واریز / برداشت از حساب

مبلغ ارزی واریز / براداشت

مبلغ ریالی واریز/برداشت

عطف ( شماره پیوست )

1

2

3

4

5


مبالغ هزینه شده جهت خرید کالای وارداتی


ردیف 

شرح 

مبلغ 

عطف ( شماره پیوست ) 

توضیحات 

1

ارزش FOR کالا ( ارزی ) 
2

هزینه حمل کالا ( ارز) 
3

ارزش CFR کالا ( ارز ) 
4

حق بیمه ( ریالی ) 
5

کارمزد ثبت سفارش ( ریالی ) 
6

کارمزدهای بانکی ( ریالی ) 
7

حقوق و عوارض گمرکی ( ریالی )
8

استاندارد ( ریالی )
9

خدمات بندری ( ریالی)
10

هزینه حمل ( ریالی ) 
11

12

13

14

15

آیا کالا گارانتی و خدمات پس از فروش  دارد؟قیمت پیشنهادی     برای فروش هر واحد 

آیا کالای وارداتی به همان شکل توسط شرکت بفروش می رسد؟

اینجانب ........ مدیر عامل با وکیل قانونی شرکت ( سند احراز وکالت پیوست گردد. ) متعهد می گردم کلیه اعداد و ارقام مندرج در جداول فوق و اسناد و مدارک پیوست 

منطبق با واقعیت بوده و مسئولیت هر گونه مغایرت را در این زمینه می پذیرم . 


نام شرکت :


مهر و امضاء مدیر عامل یا وکیل قانونی شرکت

نام مدیر عامل : 


شماره تلفن دفتر مدیر عامل :


آدرس شرکت : نکته1 : در صورت وجود هزینه هایی غیر از موارد فوق الاشاره سایر هزینه ها به همراه مستندات به ردیفهای 11  15 جدول فوق اضافه گردند.

نکته 2 : مدارک و مستندات به ترتیب ( 1  ثبت سفارش 2  پروفرما 3  اعتبار اسنادی 4  INVOICE 5  پروانه سبز گمرکی 6  و.... سایر مستندات ) پیوست گردد.

نکته 3 : درحقوق و عوارض گمرکی مبالغ پرداختی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ذکر نگردد.

نکته 4 : درصورت وجود هرگونه اختلاف در بین مدارک توضیح کامل ارایه گردد.
فهرست مدارک مورد نیاز جهت قیمت گذاری کالاهای وارداتی


ردیف

عنوان

توضیحات

1

مجوز ثبت سفارش


2

پروفرما

تایید شده توسط وزارت بازرگانی

3

فاکتور خرید (Invoice )


4

اعلامیه  تامین ارز


5

برگ کارمزد ثبت سفارش

قبض پرداخت ثبت سفارش وزارت بازرگانی

6

برگ گشایش اعتبار اولیه

فیش های پرداختی بابت گشایش اعتبار

7

برگ های واریز مابقی اعتبار

فیش های پرداختی بابت کارمزد و اصل اعتبار

8

برگ بیمه نامه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

9

پروانه های سبز گمرکی

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

10

برنامه های حمل خارجی


11

اوراق مربوط به حق توقف


12

اوراق مربوط به عوارض بندری

انبارداری ، تخلیه و بارگیری و...

13

برگ عوارض وزارت راه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

14

هزینه استانداردو...

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

15

بارنامه های حمل داخلی


16

سایر موارد مرتبط


برخی از موارد فوق الذکر مشمول آن شرکت نمی باشد 


02636771874-5 phone

02636771873 print

info@abc.org.ir email

location_on

کرج – جاده مشکین دشت – صندوق پستی ۹۶۳-۳۱۵۸۵

آمار بازدیدها:

info autorenewدر حال بارگزاری...
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
منوی ناوبری close
صفحه اصلی
درباره ما keyboard_arrow_down
معرفی مرکز
وظایف مرکز
روسای سابق مرکز
ساختار تشکیلاتی
قوانین ، ضوابط و دستورالعمل ها keyboard_arrow_down
قوانین
ضوابط ها keyboard_arrow_down
گروه‌های تخصصی keyboard_arrow_down
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک
گروه تکنیک های تولید مثلی
گروه فناوری داده های اصلاح نژادی
گروه امور بهبود تولیدات دامی
گروه داده های اصلاح نژادی
واحد طرح و توسعه پرورش شتر
گروه برنامه ریزی
کمیته صادرات و واردات مواد ژنی
گروه هویت گذاری
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
گروه آزمایشگاه شیر
بهبود مدیریت دامداری ها DHI
طرح‌ها و پروژه‌ها keyboard_arrow_down
توسعه عملیات دام روستا
طرح هویت دار کردن دام
طرح افزایش شیر خام و گوشت قرمز
طرح حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
مراکز مرتبط keyboard_arrow_down
اتحادیه ها
تعاونی ها
شرکت های تولید پلاک
شرکت های توزیع پلاک
واردکنندگان پلاک
مراکز DHI
مراکز استانی
انتشارات keyboard_arrow_down
مقالات keyboard_arrow_down
پایان نامه ها keyboard_arrow_down
گزارش خدمات و اطلاعات keyboard_arrow_down
مرکز بهبود مدیریت گله
لیست مواد ژنی وارداتی
دامهای مورد تایید در مراکز تولید اسپرم
هویت دار کردن دام
اطلاعات و آمار گله ها
آزمایشگاه اسپرم
لیست اسب های وارداتی
شبکه تلقیح مصنوعی
آزمایشگاه شیر
سامانه ها keyboard_arrow_down
سامانه جامع هویت دام
سامانه چاپ شناسنامه اسب
سامانه اصلاح نژاد دام سنگین
سامانه اصلاح نژاد دام سبک
سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی
سامانه واردات و صادرات اسب
سامانه واردات و صادرات مواد ژنی
راهنمای مراجعین
تماس با ما
close
نتایج نظرسنجی

مجموعا رای ثبت شده و نتایج بدست آمده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است:

autorenewدر حال بارگزاری...

close
اطلاعیه ها