alarm دوشنبه 4 بهمن 1400 - 03:09

Monday 24 January 2022 - 03:09 alarm

alarm الإثنين 20 جُمادى الآخرة 1443 - 03:09

ورود و پرورش خالص بز مورسیا در ایران
بز نژاد مورسیا که به مورسیا گراندا معروف است از مناطق نیمه خشک جنوب شرقی اسپانیا به ویژه در مورسیا، المریا، گراندا و آلیکنت منشا گرفته است. بز مورسیا در برابر گرما مقاومت نسبتا خوبی دارد.

alarmسه شنبه 24 دی 1398 - 10:55 remove_red_eye 3554 message 0

بز نژاد مورسیا که به مورسیا گراندا معروف است از مناطق نیمه خشک جنوب شرقی اسپانیا به ویژه در مورسیا، المریا، گراندا و آلیکنت منشا گرفته است. بز مورسیا در برابر گرما مقاومت نسبتا خوبی دارد. بعالوه تولید شیر و نرخ تولیدی خوبی در شرایط خشک و تغذیه نامناسب دارد. شیر این نژاد به طور کلی برای تولید پنیر استفاده می شود. افزایش کیفیت شیر ناشی از بهبود چربی و پروتئین آن باعث قیمت گذاری واقعی شیر در بز خواهد شد. جمعیت بزهای خالص این نژاد در کشور اسپانیا بیش از 500000 راس می باشد. بزهای مورسیا اغلب به رنگ های سیاه و قهواه ای دیده می شوند. بز مورسیا گرانادا دو سویه به نام های وگوسی و مونتانا دارد. وگوسی در مقایسه با مونتانا، شیر بیشتری تولید می کند و از لحاظ جثه نیز بزرگ تر از مونتانا است. این نژاد چندقلوزایی نسبتا باالیی دارد. شرایط پرورش این نژاد عمدتا به صورت صنعتی و نیمه صنعتی مرسوم است. برخی از خصوصیات صفات تولیدی این نژاد در گله خالص کشور اسپانیا به شرح زیر است: 

چربی شیر: 6/5 تا 8/5 درصد

پروتئین شیر: 6/3 تا 8/3 درصد

وزن بز ماده: 30 تا 50 کیلوگرم

وزن بز نر: 50 تا 60 کیلوگرم

تولید شیر در هر دوره شیردهی: 500 تا 614 کیلوگرم

طول دوره شیرآوری: 210 تا 240 روز


اولین اقدام اصلاح نژادی مربوط نژاد بز مورسیا در سال 1990 با سرشماری تعداد بزها در 50 مزرعه مربوطه به هر منطقه منجر به سرشماری 10000 راس از جمعیت این نژاد) حدود 2 درصد( شد. هدف اولیه اصالح نژاد به طور کلی افزایش تولید شیر با حفظ محتویات(5 گرم چربی و 3 گرم پروتئین در هر 100 گرم شیر) آن بود. یک مدل حیوانی با تکرار رکورد گیری سه صفت جهت ارزیابی حیوانات مورد استفاده قرار می گرفت. ارزش اصالحی برای صفت تولید شیر، پروتئین و چربی به صورت جداگانه پیش بینی می گردید (1996., al et Analla). قاره اروپا 5/2 درصد بزهای دنیا را دارد ولی 18 درصد شیر بز تولیدی مربوط به این قاره است. از جمله اقدامات کشور فرانسه در اوایل سال 1950 می توان به تشکیل اتحادیه های شیر بز و لبنیات تولیدی حاصل از آن در بخش خصوصی کنترل کیفیت شیر، جمع آوری شیر و خدمات فنی و مدیریتی اشاره کرد. در حالی که در سال 1990 کشور فرانسه با توسعه و تولید پنیرهای متنوع بز منجر به پیشرفت 72 درصدی در بازار پنیر فرانسه شد. الزم به ذکر است که: 1 -تغذیه مناسب و کافی 2 -شرایط مدیریتی و رفاهی دام 3 -شرایط بهداشتی سیستم پرورشی 4 -بهبود و کنترل تولید مثل)شرایط نوری و هورمونی مناسب(، از مهمترین شرایط الزم جهت پرورش و اصالح نژاد بز شیری)سانن، آلپاین، مورسیا و ...( محسوب می شود. این اقدامات تأثیر بسیار مهمی روی پتانسیل تولید شیر بز دارد، ولی به سرمایه گذاری بسیار بیشتری نسبت به شیوه های سنتی نیاز خواهد بود به عالوه دامپرور باید سطح علمی مناسبی از پرورش و اصالح نژاد این گونه داشته باشد.

دو شاخص اصلی که قیمت و تقاضای شیر و محصوالت لبنی بز را تعیین می کند شامل:

1 -قیمت محلی شیر گاو(شیر خام یا ..)

2 -پذیرش شیر بز از نظر عادت غذایی و فرهنگی می باشد.


از سال 1396 تاکنون حدود 5000 راس بز خالص مورسیا به منظور استفاده از نژادهای خارجی خالص سازگار با شرایط محیطی کشور و افزایش بهره وری در پرورش بز وارد کشور شده و در مناطق گرم و خشک کشور به صورت خالص نگه داری می شود. به طور کلی ایران با ورود برخی نژادهای خارجی پر بازده با هدف نگه داری خالص و یا ایجاد ترکیب های ژنتیکی مناسب مناطق و سیستم های مختلف در جهت توسعه پرورش بز گام برداشته است. 

comment دیدگاه ها add_comment دیدگاه جدید

warning تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است، شما نفر اول باشید!

info_outline لطفا ایمیلی که به آن دسترسی دارید را وارد نمایید، نظر شما جهت ثبت نیاز به احراز هویت دارد.

info_outline نظرات پس از تایید مدیر محتوا به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد.

02636771874-5 phone

02636771873 print

info@abc.org.ir email

location_on

کرج – جاده مشکین دشت – صندوق پستی ۹۶۳-۳۱۵۸۵

آمار بازدیدها:

info autorenewدر حال بارگزاری...
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
منوی ناوبری close
صفحه اصلی
درباره ما keyboard_arrow_down
معرفی مرکز
وظایف مرکز
روسای سابق مرکز
ساختار تشکیلاتی
قوانین ، ضوابط و دستورالعمل ها keyboard_arrow_down
قوانین
ضوابط ها keyboard_arrow_down
گروه‌های تخصصی keyboard_arrow_down
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک
گروه تکنیک های تولید مثلی
گروه فناوری داده های اصلاح نژادی
گروه امور بهبود تولیدات دامی
گروه داده های اصلاح نژادی
واحد طرح و توسعه پرورش شتر
گروه برنامه ریزی
کمیته صادرات و واردات مواد ژنی
گروه هویت گذاری
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
گروه آزمایشگاه شیر
بهبود مدیریت دامداری ها DHI
طرح‌ها و پروژه‌ها keyboard_arrow_down
توسعه عملیات دام روستا
طرح هویت دار کردن دام
طرح افزایش شیر خام و گوشت قرمز
طرح حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
مراکز مرتبط keyboard_arrow_down
اتحادیه ها
تعاونی ها
شرکت های تولید پلاک
شرکت های توزیع پلاک
واردکنندگان پلاک
مراکز DHI
مراکز استانی
انتشارات keyboard_arrow_down
مقالات keyboard_arrow_down
پایان نامه ها keyboard_arrow_down
گزارش خدمات و اطلاعات keyboard_arrow_down
مرکز بهبود مدیریت گله
لیست مواد ژنی وارداتی
دامهای مورد تایید در مراکز تولید اسپرم
هویت دار کردن دام
اطلاعات و آمار گله ها
آزمایشگاه اسپرم
لیست اسب های وارداتی
شبکه تلقیح مصنوعی
آزمایشگاه شیر
سامانه ها keyboard_arrow_down
سامانه جامع هویت دام
سامانه چاپ شناسنامه اسب
سامانه اصلاح نژاد دام سنگین
سامانه اصلاح نژاد دام سبک
سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی
سامانه واردات و صادرات اسب
سامانه واردات و صادرات مواد ژنی
راهنمای مراجعین
تماس با ما
close
نتایج نظرسنجی

مجموعا رای ثبت شده و نتایج بدست آمده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است:

autorenewدر حال بارگزاری...

close
اطلاعیه ها