alarm دوشنبه 4 بهمن 1400 - 05:09

Monday 24 January 2022 - 05:09 alarm

alarm الإثنين 20 جُمادى الآخرة 1443 - 05:09

کمیته صادرات و واردات مواد ژنی

در راستادی اهداف و سیاستهای معاونت امور دام علاوه بر استفاده از تکنیک های اصلاح نژادی از جمله تلقیح مصنوعی ، انتقال جنین ، اسپرم گیری و غیره ، تبادل ژنتیکی و شناسایی ، انتخاب و تکثیر ژنهای مطلوب و نهایتا" ایجاد پیشرفت ژنتیکی از طریق استفاده از ژنهای برتر و رسیدن به دام نر برتر ضروری است . در همین راستا صادرات و واردات مواد ژنی به منظور افزایش بهره وری جمعیت دامی کشور و استفاده از ژنتیک برتر در تولید و انتخاب گوساله های نر برتر کشور و معرفی آنها به مراکز تولید اسپرم انجام می گردد .

remove_red_eye 1985نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
عباس بیاتمسئول واحد214
عباس صالحی مبینکارشناس 208


با عنایت به مصوبه کمیته صادرات و واردات مواد ژنی این مرکز در صورتجلسه شماره3 حداکثر ظرفیت صدور مجوز واردات متناسب با ظرفیت پروانه بهرداری به نام متقاضی بوده و در هر پروفرمای واردات دام سبک حداکثر 2000 راس و دام سنگین حداکثر 1000 راس در هرپارت موافقت می گردد و پارت های بعدی پس از اعلام وصول و تایید کارشناس مجوز داده خواهد شد بدیهی است شرکت یا انجمن نژادی تامین کننده دامها در کشور مبدا و پارت های بعدی پس از اعلام وصول وتایید از نظر ارزیابی های ژنتیکی باید مورد تایید مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور قرار گیرد. و همچنین تقاضای واردات شرکتهایی که یک نوبت مجوز دریافت نموده اند منوط به انجام کلیه تعهدات نوبت اول آنها می باشد.

  • مجوز توزیع اسپرمهای وارداتی گاو:
  • واحد مواد ژنی 

در استادی اهداف و سیاستهای معاونت امور دام علاوه بر استفاده از تکنیک های اصلاح نژادی از جمله تلقیح مصنوعی ، انتقال جنین ، اسپرم گیری و غیره ، تبادل ژنتیکی و شناسایی ، انتخاب و تکثیر ژنهای مطلوب و نهایتا" ایجاد پیشرفت ژنتیکی از طریق استفاده از ژنهای برتر و رسیدن به دام نر برتر ضروری است . در همین راستا صادرات و واردات مواد ژنی به منظور افزایش بهره وری جمعیت دامی کشور و استفاده از ژنتیک برتر در تولید و انتخاب گوساله های نر برتر کشور و معرفی آنها به مراکز تولید اسپرم انجام می گردد .

  • رئوس وظایف :

1 – تدوین  ضوابط و دستور العمل های واردات مواد ژنی ، دام زنده و صادرات دام ، با هماهنگی گروههای تخصصی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی 

2 – برگزاری کمیته تخصصی مواد ژنی به منظور صدور مجوزهای واردات مواد ژنی و واردات و صادرات دام زنده به متقاضیان واجد شرایط مطابق با ضوابط دستور العمل های مربوطه 

3 – انتخاب مواد ژنی مورد نیاز جامعه دامی بر اساس معیارهای ارزیابی شاخص ها ، رتبه بندی جهانی و غیره 

4 – صدور مجوزتوزیع مواد ژنی با تائید تست باروری فایل اطلاعات ژنوتیپ اسپرم های وارداتی و تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

5 – رشد و پایش صادرات و واردات مواد ژنی 

  • ضوابط واردات و صادرات گونه های مختلف: 

ضوابط فنی و شرایط واردات مواد ژنی دام سنگین بر اساس پروف دسامبر 2020


دستورالعمل و ضوابط اصلاح نژادی، بهداشتی و کیفی مراکز تولید اسپرم گاو و گاومیش1398-1399.

صورتجلسه ضوابط فنی و شرایط واردات مواد ژنی دام سنگین.

مدارک موردنیازجهت واردات وصادرات دام وموادژنی.

آمار صادرات و واردات مواد ژنی و دام زنده برای سال1397و شش ماه اول 1398.

دستور العمل فنی صادرات و واردات اسب1398 

ضوابط صادرات و واردات گوسفند و بز.

دستور العمل و ضوابط فنی و اختصاصی واردات شتر شیری در سال97.

ضوابط فنی واردات شترهای بی 1کوهان.

دستورالعمل واردات تلیسه سمینتال.

ضوابط  واردات و صادرات انواع دام سنگین وموادژنی دام سنگین درسال 1398.

دستورالعمل واردات گاومیش.فرم اظهار شده توسط وارد کنندگان جهت محاسبه کالاهای وارداتی


شماره ثبت سفارش 


شماره Invuice


شماره پروفرما 


مبلغ ارزی Invuice


مبلغ C.F.R پروفرما


مقدار کالا 


نام کالا


واحد کالا 


نام ارز


شماره اعتبار اسنادی :


کشورفروشنده 


تاریخ گشایش اعتبار :


کشور مبداء


شماره پروانه سبز گمرکی :


گمرک مقصد:


تاریخ ترخیص :میزان و نحوه مبالغ انتقالی جهت خرید کالای وارداتی


ردیف

تاریخ واریز / برداشت از حساب

مبلغ ارزی واریز / براداشت

مبلغ ریالی واریز/برداشت

عطف ( شماره پیوست )

1

2

3

4

5


مبالغ هزینه شده جهت خرید کالای وارداتی


ردیف 

شرح 

مبلغ 

عطف ( شماره پیوست ) 

توضیحات 

1

ارزش FOR کالا ( ارزی ) 
2

هزینه حمل کالا ( ارز) 
3

ارزش CFR کالا ( ارز ) 
4

حق بیمه ( ریالی ) 
5

کارمزد ثبت سفارش ( ریالی ) 
6

کارمزدهای بانکی ( ریالی ) 
7

حقوق و عوارض گمرکی ( ریالی )
8

استاندارد ( ریالی )
9

خدمات بندری ( ریالی)
10

هزینه حمل ( ریالی ) 
11

12

13

14

15

آیا کالا گارانتی و خدمات پس از فروش  دارد؟قیمت پیشنهادی     برای فروش هر واحد 

آیا کالای وارداتی به همان شکل توسط شرکت بفروش می رسد؟

اینجانب ........ مدیر عامل با وکیل قانونی شرکت ( سند احراز وکالت پیوست گردد. ) متعهد می گردم کلیه اعداد و ارقام مندرج در جداول فوق و اسناد و مدارک پیوست 

منطبق با واقعیت بوده و مسئولیت هر گونه مغایرت را در این زمینه می پذیرم . 


نام شرکت :


مهر و امضاء مدیر عامل یا وکیل قانونی شرکت

نام مدیر عامل : 


شماره تلفن دفتر مدیر عامل :


آدرس شرکت : نکته1 : در صورت وجود هزینه هایی غیر از موارد فوق الاشاره سایر هزینه ها به همراه مستندات به ردیفهای 11  15 جدول فوق اضافه گردند.

نکته 2 : مدارک و مستندات به ترتیب ( 1  ثبت سفارش 2  پروفرما 3  اعتبار اسنادی 4  INVOICE 5  پروانه سبز گمرکی 6  و.... سایر مستندات ) پیوست گردد.

نکته 3 : درحقوق و عوارض گمرکی مبالغ پرداختی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ذکر نگردد.

نکته 4 : درصورت وجود هرگونه اختلاف در بین مدارک توضیح کامل ارایه گردد.

فهرست مدارک مورد نیاز جهت قیمت گذاری کالاهای وارداتی


ردیف

عنوان

توضیحات

1

مجوز ثبت سفارش


2

پروفرما

تایید شده توسط وزارت بازرگانی

3

فاکتور خرید (Invoice )


4

اعلامیه  تامین ارز


5

برگ کارمزد ثبت سفارش

قبض پرداخت ثبت سفارش وزارت بازرگانی

6

برگ گشایش اعتبار اولیه

فیش های پرداختی بابت گشایش اعتبار

7

برگ های واریز مابقی اعتبار

فیش های پرداختی بابت کارمزد و اصل اعتبار

8

برگ بیمه نامه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

9

پروانه های سبز گمرکی

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

10

برنامه های حمل خارجی


11

اوراق مربوط به حق توقف


12

اوراق مربوط به عوارض بندری

انبارداری ، تخلیه و بارگیری و...

13

برگ عوارض وزارت راه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

14

هزینه استانداردو...

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

15

بارنامه های حمل داخلی


16

سایر موارد مرتبطبرخی از موارد فوق الذکر مشمول آن شرکت نمی باشد 


02636771874-5 phone

02636771873 print

info@abc.org.ir email

location_on

کرج – جاده مشکین دشت – صندوق پستی ۹۶۳-۳۱۵۸۵

آمار بازدیدها:

info autorenewدر حال بارگزاری...
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
منوی ناوبری close
صفحه اصلی
درباره ما keyboard_arrow_down
معرفی مرکز
وظایف مرکز
روسای سابق مرکز
ساختار تشکیلاتی
قوانین ، ضوابط و دستورالعمل ها keyboard_arrow_down
قوانین
ضوابط ها keyboard_arrow_down
گروه‌های تخصصی keyboard_arrow_down
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین
گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک
گروه تکنیک های تولید مثلی
گروه فناوری داده های اصلاح نژادی
گروه امور بهبود تولیدات دامی
گروه داده های اصلاح نژادی
واحد طرح و توسعه پرورش شتر
گروه برنامه ریزی
کمیته صادرات و واردات مواد ژنی
گروه هویت گذاری
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
گروه آزمایشگاه شیر
بهبود مدیریت دامداری ها DHI
طرح‌ها و پروژه‌ها keyboard_arrow_down
توسعه عملیات دام روستا
طرح هویت دار کردن دام
طرح افزایش شیر خام و گوشت قرمز
طرح حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
مراکز مرتبط keyboard_arrow_down
اتحادیه ها
تعاونی ها
شرکت های تولید پلاک
شرکت های توزیع پلاک
واردکنندگان پلاک
مراکز DHI
مراکز استانی
انتشارات keyboard_arrow_down
مقالات keyboard_arrow_down
پایان نامه ها keyboard_arrow_down
گزارش خدمات و اطلاعات keyboard_arrow_down
مرکز بهبود مدیریت گله
لیست مواد ژنی وارداتی
دامهای مورد تایید در مراکز تولید اسپرم
هویت دار کردن دام
اطلاعات و آمار گله ها
آزمایشگاه اسپرم
لیست اسب های وارداتی
شبکه تلقیح مصنوعی
آزمایشگاه شیر
سامانه ها keyboard_arrow_down
سامانه جامع هویت دام
سامانه چاپ شناسنامه اسب
سامانه اصلاح نژاد دام سنگین
سامانه اصلاح نژاد دام سبک
سامانه تولید و توزیع مواد ژنی و شبکه تلقیح مصنوعی
سامانه واردات و صادرات اسب
سامانه واردات و صادرات مواد ژنی
راهنمای مراجعین
تماس با ما
close
نتایج نظرسنجی

مجموعا رای ثبت شده و نتایج بدست آمده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است:

autorenewدر حال بارگزاری...

close
اطلاعیه ها